Feb 20, 2018

DOUBLE BOND actual #22: Ett multikulturellt företag för den globala marknaden

Dagens DOUBLE BOND actual berättar om vad som är relevant inom företaget just idag och belyser olika delar av vår strategi och vårt arbete. Detta avsnitt […]
Feb 16, 2018

DOUBLE BOND | In-Site #14: Premiär på Vakan Uppsala 8 februari

Dagens DOUBLE BOND In-Site ger direkt inblick i våra viktiga möten och händelser och går hand i hand med vår strävan om öppenhet och transparens. Detta […]
Feb 5, 2018

DOUBLE BOND | blitz #14: Tidseffektivitet är vad vi andas

Dagens DOUBLE BOND Blitz handlar om vår strävan att vara konkurrenskraftiga och prestera högre genom att vara tidseffektiva och flexibla – i Double Bond BLITZ #14.
Jan 25, 2018

DOUBLE BOND blitz #13: Detta kan vi garantera som läkemedelsbolag

Efter vår senaste företrädesnyemission och en viss turbulens i aktiekursen på senaste dagar får vi frågor kring varför kursen förändras så mycket, vad kan vi göra […]