Jun 15, 2018

DOUBLE BOND actual #31: Från 13 miljoner till 7 miljarder USD i värdering

Dagens DOUBLE BOND actual berättar om vad som är relevant inom företaget just idag och belyser olika delar av vår strategi och vårt arbete. Detta avsnitt […]