DOUBLE BOND actual #30: Adaptive design och finansiering av FarmPharma

Dagens DOUBLE BOND actual berättar om vad som är relevant inom företaget just idag och belyser olika delar av vår strategi och vårt arbete. Detta avsnitt handlar om hur vi tänker kring design av kliniska prövningar fas I för SI-053 samt hur vi ska finansiera verksamhet inom det nystartade dotterbolaget FarmPharma – i Double Bond actual #30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: