DOUBLE BOND actual #2: Björn Wallin om aktiehandel i små och stora bolag

I denna korta vlogg (video blogg) svarar Igor Lokot, VD för Double Bond, med hjälp av olika experter inom respektive branch på frekvent ställda frågor om bolagets verksamhet och produkter. DOUBLE BOND actual #2 handlar om aktiehandel i mindre och större börsnoterade bolag på olika marknader så som Aktietorget och First North och frågor besvaras av Björn Wallin, VD och styrelseledamot i Recall Capital Nordic AB.

“Björn Wallin har erfarenhet som VD, CFO, Mergers & Acquisitions-chef och styrelseuppdrag för flera svenska noterade tillväxtbolag. Han har även varit Noteringschef och VD på Nordic Growth Market, och var styrelseledamot i GXG Markets, båda reglerade skandinaviska börser. Björn har stor internationell erfarenhet som härrör från ledande positioner i flera företag med omfattande globala nätverk. Han inbjöds också att verka som adjungerad medlem av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, och har varit en återkommande talare i Sverige i ämnen som inkluderar, corparate governance, ägarstyrnings- och noteringsfrågor.” (Källa: https://www.recallcapital.se/omoss/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: