DOUBLE BOND actual #11: Varför är Temodex mot hjärncancer så effektivt

DOUBLE BOND actual #11: Vad betyder data från vår senaste studie av Temodex biodistribution och vad är det som gör att Temodex blir så mycket effektivare än temozolomid? – När man har skrapat fingret sväljer man inte plåstret utan applicerar det lokal på såret – menar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical. – Samma sak borde gälla andra lokaliserade tillstånd som till exempel hjärncancer. Varför ska man svälja något om kan med fördel appliceras lokalt – i vår senaste ACTUAL video #11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: