Apr 20, 2018

DOUBLE BOND actual #28: Varför jobbar vi med FarmPharma

Dagens DOUBLE BOND actual berättar om vad som är relevant inom företaget just idag och belyser olika delar av vår strategi och vårt arbete. Detta avsnitt […]
Apr 20, 2018

DOUBLE BOND | In-Site #15: Vår presentation hos Mangold i samband med NE 2018

Dagens DOUBLE BOND In-Site ger direkt inblick i våra viktiga möten och händelser och går hand i hand med vår strävan om öppenhet och transparens. Detta […]
Apr 19, 2018

DOUBLE BOND actual #27: Kan SI-053 vara bättre än Temodex?

Dagens DOUBLE BOND actual berättar om vad som är relevant inom företaget just idag och belyser olika delar av vår strategi och vårt arbete. Detta avsnitt […]
Apr 18, 2018

DOUBLE BOND actual #26: Värde av ett due diligence med etablerade bolag

Dagens DOUBLE BOND actual berättar om vad som är relevant inom företaget just idag och belyser olika delar av vår strategi och vårt arbete. Detta avsnitt […]